Homepage

aFRODITE aCADEMY

Qendër Multifunksionale

Qendër Multifunksionale ofron për ju programe të avancuara për parukeri, estetikë, masazheri, make up , 1, 2 dhe 3 vjeçare si dhe kurse të specializuara 3 dhe 6 mujore me binjakëzim me shkolla analoge italiane me programe të niveleve europiane dhe me pedagoge të specializuar në këtë fushë . Praktika bëhet direkt te klienti. e njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë si dhe nga Regione Sicilia Itali.

Metoda Bashkëkohore

“Afrodite”, Akademia më e madhe dhe më e re në Shqipëri, e krijuar nga profesionistja Aferdita Ferracaku, sjell metodat bazë dhe bashkëkohore të mësimdhënies.

Praktika pune

Praktika bëhet direkt te klienti. e njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë si dhe nga Regione Sicilia Itali.

Certifikim

TESTIM DHE ÇERTIFIKIM NË ITALI

Profesionalizëm

KURSE TË ÇERTIFIKUARA

Ju tërheq profesioni?
Dëshironi të bëheni kujdestarët dhe udhërrefyesit e mirëmbajtjes të klientëve tuaj dhe hapjen e një biznesi në Europë? Zgjedhja më e saktë do të ishin kurset e çertifikuara të cilat do të jepnin formimin ideal për ata që duan të jenë profesionistë. Kurset janë të akredituara dhe mund të ekuivalentohen edhe në Bashkimin Europian.

PROGRAMET E STUDIMIT

Parukeri & Avancuar
Estetikë & Avancuar
Masazheri Estetiko – Kuruese
Berber Modern
Nail - Art
MAKE - Up Artist

Kurse për Estetikë

2100 ore dedikuar  estetikes, parukerise dhe parukerise se avancuar.

Masazheri Estetiko – Kuruese

Kurse speciale per te gjithe ata qe duan te mesojne masazherine estetike-kuruese

Kurse për Barber Modern

Kurse per Berber Modern si profesion dhe specialtietet e tjera te artit te estetikes.

Afrodite Academy

Akademia e Sukseseve tuaja

“Afrodite”, Akademia më e madhe dhe më e re në Shqipëri, e krijuar nga profesionistja Aferdita Ferracaku, sjell metodat bazë dhe bashkëkohore të mësimdhënies.

Në fushën eParukeri & Avancuar, Estetikë& Avancuar,Masazheri Estetiko – Kuruese,  Berber Modern , Nail – Art  dhe  MAKE – Up Artist

Qendër Multifunksionale ofron për ju programe të avancuara në binjakëzim me shkolla analoge italiane me programe të niveleve europiane dhe me pedagoge të specializuar në këtë fushë. Praktika bëhet direkt te klienti, e njohur nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë si dhe nga Regione Sicilia Itali.

PARTNERËT TANË

Na Kontaktoni