Estetikë

Programi “Estetikë & të Avancuar” është një mundësi inovative dhe intensivë për profesionistët e estetikës. Filluar në 2013-2014, ky program ofron formim teorik dhe profesional të thelluar në fushën e estetikës zbukuruese. Synimi kryesor është të përgatisë studentët për t’u bërë profesionistë të kualifikuar në qendrat e estetikës. Me përqendrim në metodat e fundit ndërkombëtare, studentët përgatiten për një ndryshim të madh në fushën e estetikës. Pas dy vitesh studimi, ata dalin të aftë, teorikisht dhe praktikisht, gati për të ndërthurur njohuritë e tyre në profesion. Bashkohuni me ne në këtë udhëtim të pasur me mundësi dhe sfida, dhe bashkërisim një vizion për një treg të avancuar në fushën e estetikës.”

Lëndët e programit 2100 Orë

 1. Etikë profesionale, Higjena, sterilizimi, siguria në vendin e punës dhe trajtimi i mbetjeve
 2. Marketingu dhe Teknika tregtare. Menaxhimi i magazines
 3. Psikologji e përgjithshme ne estetike
 4. Anatomi, Kimi & Biologji
 5. Fiziologji e trupit e aplikuar në estetikë
 6. Studimi i produkteve të përshtatshme për llojet e lekurave
 7. Elementë të fizikës në estetikë
 8. Bazat e biokimisë në trajtimet estetike
 9. Kimi organike në produkte dhe praktika laboratorike
 10. Struktura kimike e produkteve kozmetike
 11. Kimia e substancave natyrore e produkteve në estetikë
 12. Struktura kimike e ushqimeve, njohja e produkteve dietike
 13. Teknologjitë dhe ndërtimi kimik i produkteve kozmetike
 14. Dermatologji & kozmetologji në estetikë
 15. Gjuhë e Huaj / Informatik
 16. Teknikat e depilimit. Depilim-Epilim
 17. Teknikat e Manikyr-pedikyr, teknikat Nail – Art
 18. Make Up Artist, morfologjia e fytyrës,
 19. Teknikat Make Up Semi Permanent, microblading, aplikimi i qerpikëve extension
 20. Teknikat bazë & të Avancuara, të estetikës së trupit dhe fytyrës
 21. Teknikë profesionale dhe laborator
 22. Komunikimi, akomodimi i klientit
 23. Provimi Perfundimtar

Kualifikimi 2100 Orë (2 Vjeçar) në Estetikë

Programi i studimit 2100 Orë (2 vjeçar) në Estetikë , ka filluar aktivitetin akademik në vitin 2013-2014.

Ky program studimi ka si objektiv formimin teorik dhe profesional të thelluar të studentëve në fushën e estetikës zbukuruese. Ky program synon që pas dy vitesh studimi, studenti të jetë plotësisht i aftë profesionalisht, si teorikisht ashtu edhe praktikisht, për të punuar në qendrat e estetikës si një profesionist i vërtetë. 

Objektiv tjetër i këtij programi është pajisja e studentëve me njohuri për metodat më të fundit europiane dhe botërore në fushën e përmendur.

Estetikë Viti i Parë Lëndët

 1. Etikë profesionale, Higjena, sterilizimi, siguria në vendin e punës dhe trajtimi i mbetjeve
 2. Marketingu dhe Teknika tregtare. Menaxhimi i magazines
 3. Anatomi, Kimi & Biologji
 4. Fiziologji e trupit e aplikuar në estetikë
 5. Studimi i produkteve të përshtatshme për llojet e lekurave
 6. Elementë të fizikës në estetikë
 7. Kimi organike në produkte dhe praktika laboratorike
 8. Struktura kimike e produkteve kozmetike
 9. Kimia e substancave natyrore e produkteve në estetikë
 10. Struktura kimike e ushqimeve, njohja e produkteve dietike
 11. Teknologjitë dhe ndërtimi kimik i produkteve kozmetike
 12. Dermatologji & kozmetologji në estetikë
 13. Gjuhë e Huaj / Informatik
 14. Teknikat e depilimit. Depilim-Epilim
 15. Teknikat e Manikyr-pedikyr, teknikat Nail – Art
 16. Make Up Artist, Teknikat Make Up Semi Permanent, microblading, aplikimi i qerpikëve extension
 17. Teknikat bazë & të Avancuara, të estetikës së trupit dhe fytyrës
 18. Teknikë profesionale dhe laborator
 19. Komunikimi, akomodimi i klientit
 20. Provimi Perfundimtar

Kohëzgjatja 900 Ore në vit.

Estetikë Viti i Dytë Lëndët

 1. Etikë profesionale, Higjena, sterilizimi, siguria në vendin e punës dhe trajtimi i mbetjeve
 2. Marketingu dhe Teknika tregtare. Menaxhimi i magazines
 3. Psikologji e përgjithshme dhe estetike
 4. Anatomi, Kimi & Biologji
 5. Fiziologji e trupit e aplikuar në estetikë
 6. Studimi i produkteve të përshtatshme për llojet e lekurave
 7. Elementë të fizikës në estetikë
 8. Bazat e biokimisë në trajtimet estetike
 9. Kimi organike në produkte dhe praktika laboratorike
 10. Struktura kimike e produkteve kozmetike
 11. Kimia e substancave natyrore e produkteve në estetikë
 12. Struktura kimike e ushqimeve, njohja e produkteve dietike
 13. Teknologjitë dhe ndërtimi kimik i produkteve kozmetike
 14. Dermatologji & kozmetologji në estetikë
 15. Gjuhë e Huaj / Informatik
 16. Teknikat e depilimit. Depilim-Epilim
 17. Teknikat e Manikyr-pedikyr, teknikat Nail – Art
 18. Make Up Artist, Teknikat Make Up Semi Permanent, microblading, aplikimi i qerpikëve extension
 19. Teknikat bazë & të Avancuara, të estetikës së trupit dhe fytyrës
 20. Teknikë profesionale dhe laborator
 21. Komunikimi, akomodimi i klientit
 22. Provimi Perfundimtar

Kohëzgjatja 1200 Ore në vit.

PARTNERËT TANË

Na Kontaktoni