Parukeri e Avancuar

Programi “Parukeri & të Avancuar” është një mundësi inovative dhe intensivë për profesionistët e parukerise. Filluar në 2013-2014, ky program ofron formim teorik dhe profesional të thelluar në fushën e parukeris zbukuruese. Synimi kryesor është të përgatisë studentët për t’u bërë profesionistë të kualifikuar në qendrat e parukerise. Me përqendrim në metodat e fundit ndërkombëtare, studentët përgatiten për një ndryshim të madh në fushën e parukerise. Pas dy vitesh studimi, ata dalin të aftë, teorikisht dhe praktikisht, gati për të ndërthurur njohuritë e tyre në profesion. Bashkohuni me ne në këtë udhëtim të pasur me mundësi dhe sfida, dhe bashkërisim një vizion për një treg të avancuar në fushën e parukerise.”

Programi i studimit Parukeri & Avancuar (2100 ore)

Parukeri Viti i Parë Lëndët

1. Etika profesionale & akomodimi I klientit, siguria në vendin e punës dhe trajtimi i mbetjeve

2. Psikologji

3. Gjuhë e huaj(italisht/anglisht)

4. Informatikë

5. Teknika tregtare & marketing, menaxhim magazine.

6. Anatomi, kimi, biologji, higjena dhe sterilizimi.

7. Studimi i produkteve te pershtatshme per lloje e fkolut.

8. Make-up baze.

9. Hyrje ne profesionin e parukerise &berber. Teknikat baze te larjes,krehjes, stilimit te flokutdhepermanentit te flokut parukier &berber, modelimi i mjekres

10. Ngjyrat/kolorimetria e flokëve. Teknike baze boje. Trajtimi baze iflokeve parukeri& berber.

11. Teknikat baze te prerjes se flokeve parukeri & berber.

12. Teknike profesionale & laborator

13. Provimi përfundimtar

Kohëzgjatja 900 Ore në vit.

Parukeri Viti I dytë Lëndët

 1. Etika profesionale, Higjena, sterilizimi, siguria ne vendin e punes dhe trajtimi i mbetjeve
 2. Psikologji
 3. Gjuhë e huaj(italisht/anglisht)
 4. Informatikë
 5. Teknika tregtare & marketing, menaxhim magazine.
 6. Anatomi, kimi, biologji, higjena dhe sterilizimi.
 7. Studimi i produkteve te pershtatshme per lloje e fkolut.
 8. Make-up baze.
 9. Elemente të kimisë, teknikat kolorimetrisë dhe trikologjisë
 10. Morfologjia e fytyrës. Përshtatja e prerjes
 11. Studimi i ngjyrës, stilimit, permanentit dhe shrirjes se flokut
  Studimi i produkteve dhe aparaturave elektromekanike
 12. Hyrje ne profesionin e parukerise &berber. Teknikat baze te larjes,krehjes, stilimit te flokutdhepermanentit te flokut parukier &berber, modelimi i mjekres
 13. Ngjyrat/kolorimetria e flokëve. Teknike baze boje. Trajtimi baze iflokeve parukeri& berber.
 14. Teknikat baze te prerjes se flokeve parukeri & berber.
 15. Teknike profesionale & laborator
 16. Provimi Perfundimtar

Kohëzgjatja 1200 Ore në vit.

 

PARTNERËT TANE

Na Kontaktoni