Banakier

PROGRAMI I KURSIT HOTELERI | BANAKIER/E

Në 200 orë, do të aftësoheni në:

| Hyrje në profesionin e banakierit;
| Përgatitja dhe shërbimi i pijeve të nxehta;
| Përgatitja dhe shërbimi i pijeve jo-alkoolike;
| Përgatitja dhe shërbimi i pijeve alkoolike;
| Organizimi dhe ekonomia në veprimtarinë e banakierit;
| Testi praktik dhe përfundimtar.

Na Kontaktoni