Kamarier

PROGRAMI I KURSIT HOTELERI | KAMARIER/E 

Në 200 orë, do të aftësoheni në:

| Hyrje në profesionin e kamarierit;
| Parapërgatitja për fillimin e punës së kamarierit;
| Përgatitja e bufesë në restorant;
| Përgatitja e tavolinave të sallës;
| Shërbimi i pijeve në restorant;
| Shërbimi i asortimenteve ushqimore.

Na Kontaktoni