Hoteleri

PROGRAMI I KURSIT HOTELERI | RECEPSION

Në 200 orë, do të aftësoheni në:

| Hyrjen në profesionin e recepsionistit;
| Veprimet financiare në recepsion;
| Shërbime pritjeje dhe përcjelljeje;
| Ndërrimi i turnit në recepsion.

Program i kursit hoteleri

PARTNERËT TANË

Na Kontaktoni