Sherbime në Bar dhe Restorant

PROGRAMI I KURSIT SHËRBIME NË BAR & RESTORANT

PROVIMI PRAKTIK 

| Të kryejë shërbime të ushqimit dhe pijeve në restorant;
| Të kryejë përgatitjen dhe shërbimin e pijeve në bar;
| Të kryejë shërbimin në bankete dhe pritje.

PROVIMI TEORIK 

| Parapërgatitja e mjedisit dhe mjeteve të punës;
| Përdorimi i mjeteve dhe materialeve të punës;
| Zbatimi i procedurave të punës;
| Zbatimi i rregullave të higjenës, sigurisë dhe mbrojtjes së mjedisit;
| Komunikimi dhe këshillimi i klientit.

Na Kontaktoni