Kujdestar për Fëmijë

PROGRAMI I KURSIT KUJDESTAR/E PËR FËMIJË

Në 330 orë, do të aftësoheni në:

| Hyrje në profesionin e kujdestarit të fëmijëve;
| Veshja dhe higjiena e fëmijës;
| Ushqyerja e fëmijëve;
| Fjetja e fëmijëve;
| Mbrojtja e fëmijëve nga sëmundjet dhe rreziqet e mundshme;
| Zhvillimi dhe edukimi i fëmijëve;
| Zhvillimi i fëmijëve me nevoja të veçanta;
| Gjuhë e huaj;
| Informatikë.

Na Kontaktoni