Kujdestari

PROGRAMI I KURSIT KUJDESTAR/E PËR TË MOSHUAR

Në 340 orë, do të aftësoheni në:

| Hyrje në profesionin e kujdestarit për të moshuar;
| Vlerësimi i gjendjes dhe përkujdesja psiko-sociale e të moshuarve;
| Dhënia e ndihmës së parë për të moshuarit;
| Përkujdesja personale dhe dhënia e medikamenteve të rekomanduara;
| Zbatimi i rregullave të higjienës, pozicionimi dhe lëvizja e të moshuarit;
| Përkujdesja për të moshuarit në banesë, pranë familjeve;
| Gjuhë e huaj;
| Informatikë.

Program studimi për kujdestari

PARTNERËT TANE

Na Kontaktoni