Kujdestar Social

PROGRAMI I KURSIT KUJDESTAR/E SOCIAL

Në 260 orë, do të aftësoheni në:

| Hyrje në profesionin e kujdestarit social;
| Përkujdesje psiko-sociale te fëmijët;
| Përkujdesje psiko-sociale te adoleshentët;
| Përkujdesje psiko-sociale te të moshuarit;
| Gjuhë e huaj;
| Informatikë.

Na Kontaktoni