IT

IT (Hardware, Software & IT Suport) (1000 ore)

  • Menaxhim dhe sipermarrje. Legjislacion

  • Arkitektura e komjuterit

  • Sisteme operative dhe programe aplikative

  • Rrjeti i kompjuterit dhe internet

  • Siguria ne sistemet kompjuterike

  • Organizimi i bazes se te dhenave

  • Sistemet operative, instalimi, konfigurimi dhe mirembajtja

  • Marketing dixhital

  • Ndertimi i algoritmeve

PARTNERËT TANË

Na Kontaktoni